Xe nâng xúc lật | Xe nâng gắn gàu xúc đổ | xe xúc nâng

✅ Danh mục
✅ Nhà Sản XuấtKOMATSU
✔️ Càng xe nângTiêu chuẩn
✔️ Động cơDầu Diesel
Danh mục: Từ khóa: