Mối quan hệ giữa trung tâm tải và tải trọng xe nâng hàng

Một trong những câu hỏi thường gặp là nếu trung tâm tải tăng lên thì tải trọng nâng sẽ như thế nào?

Vì sao trung tâm tải thay đổi lại ảnh hưởng đến tải trọng nâng của xe?

Sau đây ta cùng theo dõi mối quan hệ giữa trung tâm tải và tải trọng xe nâng hàng

Các thông số quan trong cần lưu ý trên xe nâng hàng

  1. Tam giác ổn định yếu tố quan trọng

Một xe nâng hàng đối trọng thường có một tam giác ổn định gồm, hai bánh trước, tâm của hai bánh sau, 3 điểm này kết nối lại thành một tam giác ổn định.

Người vận hành phải đảm bảo rằng trọng tâm của xe nâng và tải trọng kết hợp vẫn nằm trong tam giác ổn định để chống lật.

tam giác ổn định của xe nâng hàng

  1. Công suất định mức của xe nâng

Nếu tải không đúng kích thước hoặc quá khổ, nó gây ra tình trạng vượt quá khả năng tải và mất cân bằng của xe nâng.

Tải trọng của phụ kiện được thêm vào cũng ảnh hưởng đến xe nâng hàng

Khi đó khoảng cách trung tâm tải tăng lên, tải trọng phân bổ cũng thay đổi.

Nếu trung tâm tải của bạn ở xa hơn trung tâm tải cho khả năng nâng tối đa của xe nâng, thì tải trọng nâng tối đa của bạn sẽ giảm đáng kể.

Khoảng cách trung tâm tải được đo từ khung nâng đến tâm của tải.

Trên mỗi xe nâng hàng đều có biểu đồ biểu thị thông số trung tâm tải tương ứng với công suất tải.

Bạn nên tham khảo trước khi sử dụng xe nâng hàng.

  1. Kiểm tra trọng lượng của tải

Sức nâng định mức của xe nâng là trọng lượng tối đa của hàng hóa được phép nâng, trong khoảng cách từ trọng tâm của hàng hóa đến thành trước của càng nâng, không lớn hơn trung tâm tải của xe nâng hàng.

Sức nâng định mức được tính bằng t (tấn )

Xe nâng điện 1,5 tấn Komatsu FB14-12 qua sử dụng
  1. Trung tâm tải trên xe nâng là gì?

Trung tâm tải hay còn gọi là trọng tâm tải, là khoảng cách từ mặt của càng nâng đến trọng tâm của tải trọng.

Nhiều xe nâng được đánh giá bằng cách sử dụng trung tâm tải 500mm

Điều đó có nghĩa là trọng tâm của tải trọng phải từ 500mm trở xuống so với mặt của càng nâng.

Mối tương quan giữa trung tâm tải và tải trọng xe nâng

Cùng 1 độ cao, với mỗi trung tâm tải khác nhau thì tải trọng nâng phải thay đổi để thích hợp.

Khi tải trọng càng lớn, tương ứng kiện hàng càng dài, lúc đó trọng tâm của tam giác ổn định có xu hường đi về phía trước

Tải trọng quá nặng sẽ làm cho trọng tâm vượt ra khỏi tam giác ổn định, và lúc này xe nâng sẽ ngã.

Tương tự như vậy khi kiện hàng không được đặt chính giữa mà lệch sang các bên, khả năng ngã là hoàn toàn có thể xảy ra.

Do đó việc thay đổi trung tâm tải yêu cầu đi kèm phải thay đổi cả tải trọng nâng tương ứng.

ãnh hưởng của việc mất cân bằng xe nâng

Các biện pháp giữ ổn định khi vận hành xe nâng

Khi làm việc, sự ổn định có thể được duy trì tốt nhất bằng cách giữ tải thấp xuống mặt đất, thận trọng khi di chuyển, dừng và khởi động.

Một khu vực đặc biệt quan tâm là trên đường dốc, dốc hoặc địa hình không bằng phẳng.

Không bao giờ tăng tải hoặc bật trên bề mặt không bằng phẳng.

Trong những trường hợp như vậy, trọng tâm của bạn sẽ nhanh chóng di chuyển ra ngoài tam giác ổn định.

Khi di chuyển không tải trên một đoạn đường nối, càng nâng của bạn phải luôn luôn hướng xuống dốc.

Khi mang tải, càng nâng của bạn phải luôn hướng về phía trên của đường dốc, vì vậy tải sẽ không rơi ra.

5/5 - (36 bình chọn)